Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő Szolgálat

Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálat

Szolgáltatásaink önkéntes együttműködésen alapulnak és térítésmentesek.

Munkánk célja, hogy képessé tegyük az embereket az önmagukban rejlő erők
mozgósítására, s ez által váljanak alkalmassá problémáik megoldására.

• meghallgatjuk a hozzánk forduló egyének, családok panaszát és megállapodás szerint
intézkedünk
• tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási társadalombiztosítási stb. ellátásokról és a
hozzáférés módjáról
• életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk
• segítséget adunk a családban megfigyelhető működési zavarok kezeléséhez, ill. a
konfliktusok rendezéséhez (pszichológiai/pszichiátriai tanácsadás)
• jogi tanácsadást biztosítunk (tanácsadás, iratszerkesztés)
• adósságkezelési szolgáltatást nyújtunk közüzemi díjhátralékkal rendelkező dorogi lakosok
részére
• adományokat gyűjtünk és osztunk
• hatóságok felkérésére környezettanulmányt készítünk
• postázási címet biztosítunk lakcímmel nem rendelkező személyek számára

  • közösségi programokat szervezünk, illetve más szervek felkérésére segítséget nyújtunk programok lebonyolításában, szervezésében
  • prevenciós foglalkozásokat tartunk gyerekeknek
  • igény szerint önsegítő csoportokat szervezünk
Munkánkat az 1993. évi III. tv és a Szociális Munka Etikai Kódexe alapján végezzük.


 

© 2012 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode