Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermekjóléti szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai az ellátási területünkön élő gyermekek jólétének, testi-lelki fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítéséért munkálkodnak.

Célunk a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése, illetve ha már kialakult, akkor annak mérséklése, megszüntetése. Ennek érdekében Szolgálatunk családgondozást és preventív (megelőző) szolgáltatásokat nyújt. Ha a család működésében valamilyen elakadás következik be, és a család igényli a probléma megoldásában való együtt gondolkodást, akkor lehetőség van szakképzett családgondozó segítségét kérni. A probléma meghatározása során vagy azt követően kerülhet sor az elérendő célok kitűzésére, valamint a célok megvalósulásához szükséges eszközök és módszerek meghatározására, majd pedig azok végrehajtására. Ez egy közös munka, amelynek során a család és a családgondozó együtt dolgozik a probléma minél hatékonyabb kezelése érdekében.

A közös munka során az alábbi segítségnyújtási formák lehetségesek:

 • Tájékoztatás, információnyújtás
 • Ügyintézésben való segítségnyújtás
 • Tanácsadás
 • Segítő beszélgetés
 • Családgondozás
 • Családkonzultáció
 • Mediáció (közvetítő beszélgetés)
 • Közösségi és csoportos programok szervezése

A fentieken túl még az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

 • Pszichológiai tanácsadás
 • Jogi tanácsadás
 • Korrepetálás, ill. pótvizsgára felkészítő foglakozások, amelyeket fejlesztőpedagógus végez 
 • Kapcsolat Ügyelet elvált/különélő szülők gyermekeinek

 

A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai ingyenesek. 

© 2012 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode